Agrupaciõ d'aquarelistes de Catalunya
I Mostra d'hivern Internacional 2013